Homepage_rariteiten
RECENT

Hoe werkt het? - Comment ça fonctionne?

Give or Take

Een plant waar je vanaf wil? Of juist op zoek naar een nieuwe kamergenoot?
Doneer een plant aan het asiel, of adopteer er eentje.

Vous voulez vous séparer d’une plante? Ou bien vous êtes à la recherche d’un coloc vert? Donnez une plante au refuge, ou adoptez-en une.

Op afspraak  –  Sur rendez-vous

Maak een afspraak voor donaties of adopties.

Prenez rendez-vous pour donner ou adopter.

Wat kost dat?  –  Combien ça coute?

Het plantenasiel is gratis, al kan je altijd een vrijwillige bijdrage geven om de werkingskosten te dekken.

Le refuge est gratuit. Néanmoins, vous pouvez toujours donner une contribution libre pour couvrir nos frais.